SELAMAT DATANG KE PEMBIAYAAN DANA NIAGA

"Pembiayaan Dana Niaga adalah sebuah program pinjaman mikrokredit
yang dilaksanakan oleh Waqaf An-Nur Corporation Berhad."
Tujuan Pembiayaan Dana Niaga adalah untuk membantu usahawan kecil (mikroentrepreneur) untuk mengembangkan perniagaan bagi meningkatkan pendapatan dan ekonomi umat Islam, melalui pembiayaan yang berlandaskan syariah.